หน้าหลัก
ชี่กง
ไทชิ
เรกิ
อัคนีโหตระ
ซันโยคะ

เรกิ

เรกิคืออะไร

เรกิคือการบำบัดเยียวยาแบบองค์รวม กล่าวคือเป็นการบำบัดทั้งในระดับกายภาพ จิตใจ อารมณ์และ จิตวิญญาณ โดยมีความเชื่อที่ว่าพลังงานจะไหลผ่านมือของผู้บำบัดเมื่อมือ ทั้งสองข้างวางบนหรือใกล้กับร่างกายจุดหรือตำแหน่งของผู้รับการบำบัด.
จุดกำเนิดและการพัฒนา

เรกิ หรือพลังจักรวาลมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตเทคนิคการบำบัดนี้มีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนา ในทิเบต ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นในปลายศตวรรษที่ 19 หรือต้นศตวรรษ ที่ 20 โดย ดร.ยูซุ่ย (1865-1926) ซึ่งตัวของผู้บำบัดจะเป็นตัวกลางหรือช่องทางของการลำเลียงพลังงานนี้ผ่านตนเองเข้าไปยังตัวผู้ป่วยด้วยการวางมืออย่างนุ่มนวลเพื่อ กระตุ้นให้พลังธรรมชาติไปบำบัดตามร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเกิดความสมดุล ผู้บำบัดที่สามารถเข้าถึงพลังนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการเปิด จักระ จากอาจารย์ ครูเรกิเท่านั้น.
การให้พลังเรกิ 5 คนต่อผู้ป่วย 1 คน
การเรียนเรกิ

โรงเรียนศาสตร์ทางเลือกไทชิ เปิดสอนเรกิทั้ง 3 ระดับโดยใช้วิธีการสอนของ ดร.ยูซุ่ย รายละเอียดโปรดดูได้ที่หลักสูตร.
เกี่ยวกับเรา
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
หลักสูตร
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา